Hrastnik / 10. september 2016 / 15:00

Kako do Hrastnika?

V Hrastnik se lahko pripeljete z avtomobilom ali vlakom.

Kulinarične ekipe

Društvo invalidov Hrastnik

Društvo invalidov Hrastnik je invalidska organizacija. Je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje, v katero se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja svojih posebnih potreb, medsebojne pomoči ter uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov.

Organizator
Logotip društva Rast